BK-48:s sommarfotboll för 7–14-åringar
Bollklubben - 48 rfPublicerad: 15.05.2022 20:05

BK-48:s sommarfotboll för 7–14-åringar

BK-48 ordnar sommarfotis under tre veckor i juni 2022 för barn i åldern 7–14 år. Alla är välkomna med!

Sommarfotisen ordnas på gräsplanen i Gerby (Norrsidsvägen) måndagar, tisdagar och torsdagar med start måndagen 6 juni 2022. Första veckan (v. 23) ordnas sommarfotisen enligt följande schema:

Kl. 10:00–12:00: barn 11–14 år

kl. 10:00 träning
kl. 11:00 mellanmålspaus
kl. 11:30 match

Kl. 12:30–14:30: barn 7–10 år

kl. 12:30 träning
kl. 13:30 mellanmålspaus
kl. 14:00 match

Det två följande veckorna (v. 24–25) enligt följande schema:

Kl. 10:00–12:00: barn 7–10 år

kl. 10:00 träning
kl. 11:00 mellanmålspaus
kl. 11:30 match

Kl. 12:30–14:30: barn 11–14 år

kl. 12:30 träning
kl. 13:30 mellanmålspaus
kl. 14:00 match

Ledare för sommarfotisen är Seamus Puhakainen, Nea Rönn och Alexandra Wik.

Kostnad: 30 €/barn. Kostnaden faktureras per e-post.
Anmäl ditt barn senast 31.5.2022 via den här anmälningsblanketten.

VÄLKOMMEN MED!!