Blankett för nya spelare samt förmyndare.
Lomake uusille pelaajille ja huoltajille.

BK-48

Bollklubben 48 rf. 2292190-0

Mossavägen 36

65280 Vasa


e-post: styrelsen@bk48.fi