Bollklubben-48:s värdeord

Gemenskap och Glädje

Verksamheten präglas av lekfullhet, positiv samvaro och glädje

mlikhet och Respekt

Vi bemöter alla jämlikt och rättvist

Vi har en positiv inställning till lagkamrater, spelare, ledare, motståndare och domare

Mobbning, diskriminering, kränkningar, fysiskt och psykiskt våld hör inte till fotbollen i vår förening.

Alla är lika värdefulla och vi är lyhörda för varandra.

Trygghet och Trivsel

Ett aktivt och medvetet arbete för en trygg miljö där alla ska trivas och kunna delta utifrån egna förutsättningar.

Alla skall ha tillgång till de spelregler som lagts upp inom föreningen.

BK-48

Bollklubben 48 rf. 2292190-0

Mossavägen 36

65280 Vasa


e-post: styrelsen@bk48.fi