Verksamheten inom Bollklubben-48 ska präglas av gemenskap och glädje, jämlikhet och respekt samt trygghet och trivsel. Såväl ledare, aktiva och vårdnadshavare ska känna sig trygga i verksamheten och vara uppdaterade om hur vi tillsammans arbetar för en sund idrottsmiljö. Idrott handlar inte enbart om träning, tävling och att utvecklas fysiskt. En förutsättning för att barn och unga ska upprätthålla intresset för idrott är fungerande kamratrelationer, samhörighet i gruppen och positiva träningsupplevelser.

Föreningen har en handlingsplan för förebyggande och ingripande av mobbning, kränkningar, diskriminering och trakasserier. Handlingsplanen, som uppdateras årligen, riktar sig till ledare, aktiva och vårdnadshavare. Föreningens verksamhet utvärderas varje år genom trivselenkät riktad till aktiva, ledare och vårdnadshavare.

Handlingsplanen hittas här.

BK-48

Bollklubben 48 rf. 2292190-0

Mossavägen 36

65280 Vasa


e-post: styrelsen@bk48.fi