Hållbar utveckling inbegriper ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. BK-48:s långsiktiga mål är att i vår verksamhet bidra till en positiv samhällsutveckling. En hållbar samhällsutveckling innefattar främjande av hälsa och välmående, jämställdhet mellan könen, minskad ojämlikhet och bekämpande av klimatförändringar.

Här hittar du föreningens principer för hållbar utveckling.

.

BK-48

Bollklubben 48 rf. 2292190-0

Mossavägen 36

65280 Vasa


e-post: styrelsen@bk48.fi