Bollklubben - 48 rfPublicerad: 16.04.2024 09:00

Ny styrelse 2024

På årsmötet 11 april 2024 valdes följande personer till BK-48:s styrelse:

Maria Rönn-Liljenfeldt (ordförande)
Maria Kvist (viceordförande)
Jari Hakala (sekreterare)
Tommy Wester (kassör)
Henrik Granqvist
Walter Kronqvist
Jura Mikkonen (ny)
Johanna Nykamb (ny)
Sanna Rönn (ny)
Tony Storbäck
Thomas Storm
Corina Welke
Mathias West

BK-48

Bollklubben 48 rf. 2292190-0

Mossavägen 36

65280 Vasa


e-post: styrelsen@bk48.fi